Địa chỉ: Xã Ia Piơr, Chư Prông
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0395009605
  • Email:
   hangbm1982@.gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 11/2008 giảng dạy tại trường mẫu giáo bình minh

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn