Địa chỉ: Xã Ia Piơr, Chư Prông
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Bình Minh

Xã Ia Piơr, Chư Prông